Kapıcı Nedir ve Ne İş Yapar? Kapıcı Maaşları Nasıl Hesaplanır?

Kapıcı Nedir ve Ne İş Yapar? Kapıcı Maaşları Nasıl Hesaplanır?

Kapıcı nedir ve ne iş yapar? Maaşları ne kadardır? Bütün bu soruların yanıtlarını sizlere detaylı bir şekilde açıklayacağız.

Kapıcı Nedir?

İlgili meslek günümüz içerisinde şehir kültürüne oldukça adapte olmuştur. Bu sebepten dolayı da yeni meslekler, yeni alışkanlıklar ortaya çıkmaktadır. Şehir hayatında çöpçüler, temizlik görevlileri gibi mesleklerin yanı sıra bu meslek de yer almaya başlamıştır. Köylerde çevrenin ve evlerin temizliği insanlara aitken şehir yaşamında bu durum oldukça farklıdır. Bu görevleri yerine getirebilmek için birden fazla meslek bulunmaktadır. Bu meslekler içerisinde yer alan ilgili mesleğin görevleri insanlar içerisinde sık bir şekilde sorulmaya başlamıştır. Özellik şehir hayatında apartman kültürü oldukça fazla olduğundan hemen hemen her apartmanda bu mesleği yapan bir kişi bulunmaktadır. Dolayısıyla bu meslek türü de insanlar arasında oldukça saygın ve bir o kadar popüler hale gelmektedir.

Kapıcı Ne İş Yapar?

İlgili meslek günümüz sınırları içerisinde ortaya çıktığı düşünülse de durum bunun tam aksidir. Aslında bu kültür Osmanlı Devleti zamanından bu yana süregelen bir meslek türüdür. Osmanlı Devleti’nde bu mesleği yapan kişiler bulunduğu bölgede çevre tarafından görevleri yapan ve saray kapılarında bekleyen kişilerin meslekleriydi. Bu insanlar alışveriş, bekçilik, getir-götür, temizlik, çöp toplama ve düzenleme gibi birçok görevi yerine getirmektedirler. Görev farklılıklarına göre değişken maaş aldıkları da bilinmektedir.

Günümüzde bu mesleği icra eden bir kişiden beklenenler aşağı yukarı şu şekildedir;

 • İşverenin vermiş olduğu görevleri yerine getirir.
 • Yakma söndürme işlemleri ve kalorifer dairelerini kontrol eder.
 • İşvereni ile sürekli bir iletişim halindedir.
 • Güvenliği sağlar, bekçilik yaparlar.
 • Kapıcı site ve apartman içerisinde yer alan malzemeleri, araçları korur ve gerektiğinde kullanır.
 • Bakım, tamir ve bunun gibi işlerden anlıyorsa bunları da yapabilmektedir.
 • Çöp toplama, apartman temizleme, bahçe düzenleme, yıkama gibi benzer görevleri yerine getirir.
 • İş sözleşmesi içerisinde bulunan maddeler gereğince görevlerini yerine getirir.
 • Hidrofor ve benzeri araç-gereçleri çalıştırır.
 • Kendisi için ayrılan daireyi başka amaçlar doğrultusunda kullanmamalı, konutu korumalı, ailesi ve kendisinin konut içerisinde verdiği hasarları ve zararları karşılamalıdır.
 • Verilmiş olan eğitimlere uygun davranmalı ve asla koruyucu malzeme bulundurulmamalıdır.

İşçi, iş sözleşmesini pek çok nedenden ötürü sonlandırabilmektedir. Eğer işçi belirtilmekte olan sebepler yüzünden iş sözleşmesini sonlandırma kararı alırsa kıdem tazminatı alabilmektedir. İşçi, iş sözleşmesini haklı olduğu sebepler ile 6 gün içerisinde sonlandırabilmektedir.

Kapıcı Maaşları Ne Kadar?
Kapıcı Maaşları Ne Kadar?

Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Kapıcı maaşları genel olarak asgari ücret tabi tutularak hesaplanmaktadır. Bu mesleği yaparak daha fazla maaş alan insanlar da mevcut. Günümüzde asgari ücretten daha fazla para alan kişiler genellikle ağır yük altında çalışan ya da kendilerinden ek mesai yapılması istenen insanlar oluyor. Dolayısıyla maaş ortalamaları çalışmakta olan kişilere göre farklılık göstermektedir. Bu mesleği yapan kişiler vergilerden muaftırlar. Bu sebepten dolayı AGİ indirimlerinden yararlanamamaktadırlar.

Brüt maaşları kişi eğer emekli olmamışsa sadece yüzde 1 işsizlik payı ve yüzde 14’lük SGK prim payı kesilerek elde edilir. Gelir vergisine tabi tutulmadıkları için brüt maaşlarına damga vergisi kesintisi ya da vergi kesintisi uygulanmaz.

2021 ilgili meslek için asgari ücret

 • Brüt ücret 3.577,50 TL’dir.
 • Sigorta Primi İşçi Payı 500,85 TL’dir.
 • İşsizlik Sigortası Payı 35,78 TL’dir.
 • Kesintiler Toplamı 536,63 TL’dir.

Bu fiyatlar baz alınarak asgari bir ücret 3.040,88 TL olarak hesaplanmaktadır.

2021 maaşı işverene maliyeti

 • Asgari Ücret 3.577,50 TL’dir.
 • SGK Primi  554,51 TL’dir.
 • İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 71.55 TL’dir.

Bu fiyatlar baz alınarak maaş için işveren maliyet 4.203,56 TL olarak hesaplanmaktadır.

Kapıcı (Apartman Görevlisi) Ne Demek?

Bu mesleğin geçmişte Osmanlı Devleti’ne kadar uzanmakta olduğunu belirtmiştik. Osmanlı Devleti zamanı içerisinde kapıların bulunduğu yerlerde görev yapan ya da saray kapılarını bekleyen kişiler bu mesleği yapmaktadırlar. Günümüz koşulları altında ise şirketler, devlet kurumları, siteler, oteller, apartmanlarda görev yapan kişiler için ilgili unvan kullanılmaktadır. Bu kişiler temizlik, bekçilik, alışveriş, düzenleme ve bunun gibi birçok görevi yerine getirmek amacı ile işe başlamışlardır. Bu meslekteki insanlar bir site veya bir apartmandan sorumlu olabilecekleri gibi birden fazla site veya birden fazla apartmanda da görev alabilmektedirler. Görevlerindeki yoğunluk, uğraşılan başka işlere ve yeteneklerine göre maaşlarında değişiklik gözükebilmektedir. Kapıcı olabilmek için herhangi bir koşul bulunmamaktadır. İşveren kişi görev şartlarına göre adayların birkaçında bazı özellikler arayabilir. Eğitim şartı, ikamet şartı, yaş şartı, konut şartı ve benzeri unsurlar aranabilir. Çocuklar için hemen hemen her yaştan insan kapıcı mesleğini yapabilmektedir. Cinsiyet kesinlikle fark etmemektedir.

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili YazılarGiriş Yap