Kontrol Muayenesi Nedir ve Kimler Tabidir

Kontrol Muayenesi nedir kimler tabidir kimler yaptırmak zorundadır.

Başımıza gelmiştir. Bir hastalık geçiririz ve ardından Kontrol Muayenesi yaptırmak zorundaydızdır. Bazen de Malul aylığı alan yani çalışamayacak durumda olan insanlardan bazı sıklıklarla Kontrol Muayenesi yaptırmak zorundayızdır. Aşağıdaki yazımızda sizlere Kontrol Muayanesi nedir ve kimler tabidir? İş Kazası yapanlar Kontrol muayenesi yaptırmak zorunda mıdır? Kimler yaptırmak zorundadır ve SGK nasıl bir yol izlemektedir.sizler için bunlardan bahsettik. Kontrol Muayenesi yaptırmaz isek maaşımız kesilir mi adlı konu içinde araştırma yaptık.

 

Kontrol Muayenesi Nedir

Kontrol muayenesi yapılması Sağlık Bakanlığı tarafından bazı kişilere zorunlu tutulmuştur. Kısaca tanımlayacak olursak, sundukları rapor üzerine bazı malullük aylığı alanların kendilerine belirtilen süre içerisinde bu raporu güncellemek, yenilemek ya darapordaki nedenlerin kontrol edilmesi amacı ile yapılan muayeneler Kontrol Muayenesi olarak adlandırılmaktadır.  Sizler için Bakanlık ve ilgili kişilerle görüşüp hangi hastalıklar kontrol muayenesine tabidir sorusunun cevabını araştırdık, öğrendik ve cevapları örnekleyerek listeledik.

 

Kontrol Muayenesine Kimler Tabidir

 • Çalışma gücünün en az yüzde altmışını kaybetmesi nedeni ile malul sayılan bireyler,
 • İş kazası ve meslek hastalığı nedeni ile sürekli iş görmezlikleri tespit edilen bireyler ve
 • Özrü nedeni ile yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar maluliyete ilişkin karar ve mevzuat gereği, kurum tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle ya da ihbar veya şikâyet halinde kontrol muayenesine tabi tutulabilmektedir. Malul sayılanların hastalıklarında tıbbı olarak değişiklik olabileceği düşünülen durumlarda bakanlığa bağlı Sağlık Kurulu’nca kontrol muayenesi yapılması zorunluluğu ve ne zaman yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Kontrol muayenesinin hangi tarihte yapılacağı aylık bağlandığına dair engelli bireye yapılan tebligat yazısında açıkça belirtilmektedir. İlgilinin, tebligatta belirtilen kontrol muayene tarihinden önce bağlı bulunduğu Sosyal Güvelik Kurumu’nun il ya da merkez müdürlüğüne başvurarak hastaneye sevkini aldıktan sonra da kontrol muayenesine ilişkin işlemleri başlatması gerekmektedir. Kontrol muayenesine istinaden yapılan değerlendirme sonucu, gerekli görülen hallerde Sağlık Kurulu tarafından tekrardan yeni bir kontrol muayenesi istenebilmektedir. Ayrıca malullük ve vasfı malullük aylığı bağlanmış sigortalılar ile iş kazası ve meslek hastalığı nedeni ile sürekli iş görememezlik derecesi tespit edilen ve engeli nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların malullük durumunda artma ya da baka birinin sürekli bakımına muhtaç olduklarına ilişkin talepte bulunmaları halinde kontrol muayenesi yapılmaktadır.

 

Hangi Hastalıklar Kontrol Muayenesine Tabidir

Türkiye Cumhuriyeti SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) bir takım hastalık ya da yaşlılık sebebi ile çalışma gücü olmayan, çalışırken iş kazası geçiren ya da meslek hastalığına yakalanan ve bu nedenle çalışma gücünü kaybeden kişilere malul aylığı bağlamaktadır. Bu kişiler ve geçirdikleri hastalıklar da yukarıda açıklandığı üzere kontrol muayenesine tabi tutulmaktadır. aşağıda Hangi hastalıklar kontrol muayenesi tabidir sorusunun cevapları aşağıda açıklanmış ve listeler halinde belirtilmiştir.

 • Karaciğer kanseri,
 • Safra kanseri,
 • Lösemi,
 • Cilt kanseri,
 • Lenfoma,
 • Göğüs kanseri
 • İnce ve kalın bağırsak kanseri,
 • Mide kanseri,
 • Akciğer kanseri,
 • Prostat kanseri,
 • Anemi ( kan kanseri ),
 • Mesane kanseri,
 • Böbrek kanseri,
 • Rahim ağzı kanseri,
 • Pankreas kanseri,
 • Beyin tümörü,
 • Kemik iliği nakli,
 • Karaciğer, böbrek, akciğer, kalp ve benzer organ nakilleri,
 • Bacak ve kol gibi organların kaybı,
 • Verem hastalığı,
 • Çalışmaya engel olan bazı genetik hastalıklar,
 • Diyabet hastalığı,
 • Multiple Skleroz ( MS ) hastalığı,
 • Parkinson hastalığı,
 • Alzheimer hastalığı,
 • Sara hastalığı,
 • Parkinson hastalığı,
 • Ağır şizofreni, bipolar bozukluk gibi bazı ağır ve kalıcı psikiyatrik hastalıklar,
 • Kalp yetmezliği sorunu,
 • Kanamalı sindirim sistemi rahatsızlıkları,
 • Astım rahatsızlığı,
 • Epilepsi hastalığı,
 • Serebala palsi ( beyin felci ) hastalığı,
 • Kronik obstruktif akciğer hastalığı ( KOAH ),
 • Ciddi uyku bozuklukları,
 • Zekâ gerilikleri ( IQ oranı 50 ve altı olma durumu),
 • Ciddi ölçüde olan görme azlığı,
 • Retina kanamaları,
 • Tüberküloz
 • AIDS ve
 • Behçet hastalığı gibi yukarıda yer alan hastalığı olan ve bu hastalıkları geçiren bireyler, Sağlık Bakanlığı mevzuatlarına göre kontrol muayenesine tabi tutulmaktadır.

Kontrol Muayenesi kimlere gereklidir?

Yukarıda belirtilen hastalık ya da rahatsızlıkların kontrol muayenesine tabi olmasının çok çeşitli sebepleri mevcuttur. Bu rahatsızlık ya da hastalıkları olan bireyler malullük aylığı bağlatmak ve benzeri bazı hak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için Sağlık Kurulu onaylı engelli raporu almak zorundadır. Bu raporda kişinin engellilik oranı da değerlendirilip bu oran raporda belirtilmektedir. ( Yetişkinlerin engel oranları raporda yer alırken küçüklerin engel oranlarına kesinlikle yer verilmemekte olup bu durum yasaklanmıştır )

Bazen bu oranlar yani bireylerin engellilik oranları azalmakta bazen de artmaktadır. Bakanlık işte bu durumu yani engellilik oranını kontrol etmek ve engel durumuna göre malul aylığını uzatmak için kontrol muayenesi şart koşmuştur. Hatta bazı durumlarda kontrol muayenesinin tekrarı bile istenmektedir. Bu nedenle hak kaybına uğramamak, kişinin kendisini kontrol ettirmesi ve sağlığı korumak için kontrol muayenelerini aksatmadan gününde yaptırmak oldukça büyük önem arz etmektedir.

Bu arada yeterince bilgi alamadığınızı düşünüyor ve Malullük maaşınızın kesilmesinden korkuyorsanız Sgk.gov.tr yi ziyaret ederek geniş bilgi almaya çalışabilirsiniz.

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili YazılarGiriş Yap