Kültürün Kaç Tanımı Var

kültür tanımı

Kültürün kaç tanımı var? Sorusunun cevabı için sizlere bu yazıyı hazırlamayı istedik. Kültür, bir toplum için değeri ve önemi tartışılamayacak kadar önemli olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Öyleki kültür bir toplumun nasıl özelliklere sahip olduğunu bizlere gösteren en temel yapı taşı olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz de bu yüzden bu yazı içeriğimizde sizlere Kültür tanımı, Kültür örnekleri, Kültür kavramı, Kültür tanımı ve özellikleri, Kültür tanımı TDK, Geleneksel kültür nedir, Kültür nedir Sosyoloji açısından inceleyerek bu konuları aktarıyor olacağız.Kültür Tanımları Nelerdir?

Kültürün birden fazla tanımı bulunmaktadır. Bu tanımlara bakacak olursak sosyolojik çalışmalar yapan Ziya Gökalp’ ın tanımı, TDK’ nın tanımı gibi farklı tanımlar görebiliriz. En basit tanımı ile kültürü tanımlayacak olursak; Toplumların sadece kendilerinde olan özgün davranışları gelecek nesillere aktarırken hem maddi hemde manevi olan her şeyin bütünüdür.

 • Ayrıca insanlığa ilişkin bir kavramları bütünü olarak karşımıza çıkan kültür, tarihte var olan yaratılan anlamların ve önemin sistemidir. Bir grup insanın hem bireysel hem de toplumsal yaşamlarını anlama, düzenleme ve yapılandırma için kullandıkları inanç ve adetler sistemine kültür denilebilir.

Bu tanım Bhikhu Parekh tarafından Çokkültürlülüğü Yeniden Düşünmek adlı çalışmasında geçmektedir.

Türk Dil Kurumu’ na göre ise Kültür anlamı şöyledir:

 • Tarihin Toplumsal gelişim sürecinde oluşturulmuş hem maddi hem de manevi değerler ile bunları oluşturarak bir sonraki nesillere iletmek için kullanılan, insanın en doğal, toplumsal çevresine hüküm sürme ölçüsünü baz alan araçların tümüdür.

Bu tanım TDK tarafından belirlenmiş olup aslında Kültür’ ün Osmanlı kullanılan Hars kelimesinin tanımı yapılmıştır. Hars kelimesi ise Kültür yerine kullanımının yapılmasını Ziya Gökalp tarafından sunulmuştur. Ancak Hars kelimesi Türkçe bir kelime olmayıp Arapça kelime olması sebebiyle pek ilgi görmemiştir.

 • Prof. Dr. İlber Ortaylı Hars kelimesinin Kültür kelimesinin karşılığı olamayacağına ve Hars kelimesinin Osmanlı’ ya Arapça’ dan etkilenerek girdiğini diler getirerek Kültür kelimesi yerin Ekin kelimesini önermiştir. Ancak birçok sosyolog ve dil bilimci Ekin kelimesinin Kültür kelimesinin tam karşılığı olamayacağını dile getirmektedirler. Bu konuda tartışmalar hala devam etmektedir.Bilimler Açısından Kültür Tanımı

Kişilerin Kültür tanımına bakarken aynı zamanda bilimlerinde Kültür tanımına değinmeden geçmek doğru olmayacaktır. Dolayısıyla Kültür ile ilgilenen bilimlere bakmakta fayda vardır. Peki Kültür ile ilgilenen bilimler nelerdir:

 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Antropoloji
 • Felsefe

Şimdi bu bilimlere göre kültür kelimesini tanımlayacak olursak, karşımıza şu şekilde tanımlar çıkacaktır.

 • Sosyoloji: Kültür bizleri saran, bir önceki nesil insanlarından öğrendiğimiz toplumsal bir mirastır.
 • Tarih: Umumiyet ile yaşamlarını sürdüren insanların yaşam tarzları ve hayatlarını devam ettirirken oluşturdukları maddi ve manevi bütün anlayışlar.
 • Antropoloji: İnsanın var olan doğa dışında oluşturduğu ve oluşturulan bu şeye eklenen maddi ve manevi her şeydir.
 • Felsefe: Bir toplumun var olan tüm bilgiyi, değer ölçülerini, alışkanlıkları, inançları, görüşleri, genel tutumları ve zihniyetleri ile ilgili tüm davranış şekillerini içine alarak, ilgili toplumun yaşamlarını sürdüren üyelerin çoğunluğunun ortak alanı olup onu diğer benzer toplumlar ile ayırt etmesine yarayan maddi ve manevi değerler ile oluşan bütünündür.

Görüldüğü üzere her tanım farklı bir noktaya ve farklı bir konuya değinmiştir. Kültür Tanımında kimileri toplumsal miraslılığa değinirken kimi maddi ve manevi anlayışa denenmiştir. Kültür ile ilgili ortak kabul edilen tek görüş bu durumda bir toplumun hem maddi hem de manevi bütünlüğünü temsil etmesi olarak gösterilebilir.

Ziya Gökalp’ a Göre Kültür Tanımı

Ziya Gökalp Kültür üzerine çalışmalar yapmış Türk Sosyolog tarihinin en önemli simalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

 • Ziya Gökalp’ a göre Kültür: Bir arada yaşamlarını sürdüren insanların her bir ferdi birbirine bağlayan, yani bu fertler arasındaki uyumu oluşturan kurumlar hars kurumlarıdır. Bu kurumların tümü o topluluğun harsını oluşturur.

Görüldüğü üzere Ziya Gökalp diğer tanımlardan çok daha farklı bir kültür tanımı ile karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Ziya Gökalp’ ın kültür tanımına bakacak olursak Hars Kelimesi ile bu kültür tanımını oluşturduğunu görebiliriz. Zaten Ziya Gökalp’ a göre Kültür denilen kelime yerine Hars kelimesinin kullanılması uygun görülmüştür.


Cemil Meriç’ e Göre Kültür Kavramı

Cemil Meriç Kültür kelimesi üzerine tanımlama yapmış bir başka uzmanımızdır.

Cemil Meriç’ e göre Kültür kavramı: En dar anlamda ve en maddi anlamda, uygun temrinler ile bazı bedensel ve zihinsel melekelerinin gelişmiş olması.

Kültür hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa Hangi Kültürde Uyma Davranışı Daha Fazla Görülür? başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz. Kültür hakkında merak ettiğiniz diğer şeyleri ktb.gov.tr ‘ den öğrenebilirsiniz.

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili YazılarGiriş Yap