ŞİFA DUASI NASIL OKUNUR? KANSER HASTALARI İÇİN ŞİFA DUALARI

Şifa Duası Nasıl Okunur_

Şifa Duası Nasıl Okunur?; Peygamber efendimizin Şifa duası Nasıl okunur? Faydaları nedir? Nasıl Etki Eder. Hastalara şifa duası nasıl okunur? Kanser Hastaları için Şifa Duası var mı? Her hangi bir hastalığa yakalanan şahıslar yetkin hekimlere başvurup, tedavi yollarını aramanın beraberinde deva keşfetmek için Allah’a dua etmektedir.

Şifa Duası Nasıl Okunur?

Muhammed’in (s.a.v) okuduğu bu kapsamda en çok merak edilen konudur. Hastalar için ya okunacak ve okunması tavsiye edilen çok tesirli, en güçlü deva duası aşağıdan öğrenebilirsiniz. Şifa duası Türkçe ve Arapça okuma opsiyonu ve deva konulu ayetler burada. Hastalanan şahıslar için dua etmek en mühim deva kaynağıdır. Bunun beraberinde deva keşfetmek için yetkin hekimlere de müracat edilmelidir. Allah (c.c) hastalığı dahi şifayı dahi verendir. Kur’an-ı Kerim’de deva konulu en güçlü ve çok tesirli deva ayetleri yer alır. Hadis kaynaklarında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) okuduğu deva duası ile ilgili verilere yer verilmiştir.

Peygamber efendimizin Şifa duası Nasıl okunur?

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN HASTA OLDUĞUNDA OKUDUĞU DUA
PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)’İN HASTA OLDUĞUNDA OKUDUĞU DUA

Âişe’den (r.a.) bu şekilde söylenti edilmiştir: “Hz. Peygamber (s.a.s.), hasta olan akrabalarının üstüne okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve bu şekilde derdi: ” Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae ille şifauke şifaen la yugadiru sekame.”

Şifa Duası Türkçe Anlamı

Bu hastalığı masraf ey insanların Rabbi!
Şifâ ver, zira şifâ verici sensin.
Senin vereceğin şifâdan diğer şifâ yoktur.
Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19) Şifa Duası Okunuşu Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

EN ETKİLİ ŞİFA DUALARI! ŞİFA İÇİN KISA DUALAR

“Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.” Anlamı: Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım.

“Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.” Anlamı: Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.

Hastanın deva bulması için hangi dua okunur?

Ölüm döşeğinde yatıp ağır hastalığa yakalanan bir bireyin Allah’tan umut ederek deva bulması için okuyabileceğiniz birtakım tesirli deva duaları vardır. Şifa duaları ve ayetleri ile Allah’a teslim olmalı hastanın iyileşmesi için dualar edilebilir. ”Allah, şifasını vermediği hiç bir hastalığı yaratmamıştır. Onu bilen bildi, bilmeyen de bilmedi.” (Buhari, Kader, 4) hadisini, kainattaki bütün varlıklarda görülen hastalıkların gerçekte onu iyileştirmeye yönelik bir tedavisinin olduğunu çok net bir şekilde anlayabiliriz.

Burada farkına ulaşmamız gereken asıl sorun şayet Allah (c.c)’un kaderimizde yazdığı hayırlı ve şerli olaylara karşı nasıl bir bakış açısı ile baktığımızdır. Başlangıçta şuurlu olmadığımız fakat ileri aşamalarda anlayış ettiğimiz hayırlı ler karşısında şükredip ihlaslı kulları arasında olup olmadığımızı yahut sorunlu bir süreç ile karşılaştığımızda (hastalık gibi) hallerde her şeyin O’ndan geldiğini unutarak isyankarlığa düşüp düşmememiz asıl sınavımızdır.Efendimiz (SAV), hasta kimselerin deva bulması için Allah’a dua edermiş ve sıhhat bulması için birtakım dualar okurmuş. Aişe (r.a)’un rivayetine göre Peygamber Efendimiz (SAV), kendine hasta getirildiği vakit bu duayı edermiş:  Bu hastalığı masraf ey insanların Rabbi! Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.»” Türkçesi: Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.
Manası: Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin yahut kıskanç her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.»” .

“Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.”  Anlamı: Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım. “Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.”  Anlamı: Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sıhhat, sıhhat ve nimet istiyorum.

Peygamber Efendimizin Şifa ile ilgili yaptıkları

Aişe (ra) anlatıyor: Peygamber Efendimiz (SAV), her gece yatacağı vakit avuçlarını bir araya getirir, sonra üç kere “Kul huvallahû âhad”i, üç kere “Kul euzü birabbi’l-felak”ı  ve üç kere de “Kul euzü birabbi’n-nâs”ı okuyup avuçlarına üflerdi. Sonra dahi ellerini bedeninin uzanabildiği yerlerine sürerdi. Bunu yapar iken de ellerini evvela başına sonra yüzüne ve sonrasında dahi bedeninin ön kısmına sürerdi. Bunu üç kere yineleme ederdi. Hastalandığı vakit dahi tıpkı şeyi benim kendine yapmamı söylerdi.

Kanser Hastaları için Şifa Duası

(Buhari)  Kanser hastaları için en verimli dualar olsa dahi bunu tesbih gibi çekebileceği ”Ya Şafi,Ya Latif, Ya Ganiy, Ya Rahim.”   esma zikirleri  vardır. Kanser hastaları için okunabilecek dualar arasında Mümin suresinin de mühim olduğu bilinmektedir. Kanser hastası kimseler kendileri okuyabilecek halde şayet her gün bu sureyi okuyabilir. Şifa ayeti olarak bilindik Tevbe Suresindeki 14. ayet  “Ve yeşfî sudûra kavmi’m-mü’minîne ve yüzhib ğayza kulûbihim.” okunabilir.

 • Kulak problemi için: Es Semi  Omurga problemi için: El Cabbar  Saç problemi için: El Bedi
 • Adale problemi için: El Kavi  Kalp kasları problemi için: Er Rezzak  Atardamar problemi için: El Cabbar
 • Kanser problemi için: Celle Celaluhu  Burun problemi için: Latif- Ğani- Rahim  Bacak problemi için: Er Rafi
 • Göz ve damar problemi için: El Muteali  Kolon problemi için: Er Rauf  Karaciğer problemi için: En Nafi‘
 • Prostat problemi için: ErReşid
 • Yağ keseleri problemi için: En Nafi‘
 • İdrar kesesi problemi için: El Hadi
 • Akciğer problemi için: Er Razık
 • Kemik problemi için: En Nafi
 • Diz problemi için: Er Rauf
 • Saç Kepeği problemi için: Celle Celaluhu
 • Kalp problemi için: En Nur
 • Kalp Damarı problemi için: El Vahhab
 • Sinir problemi için: El Muğni
 • Migren problemi için: El Ğani
 • Guatr problemi için: El Cabbar
 • Göz problemi için: En Nur-Basir-Vahhab
 • Mide problemi için: Er Rezzak
 • Böbrek problemi için: El Hayy
 • Bağırsak problemi için: EsSabur
 • Pankreas-Şeker problemi için: El Bari
 • Rahim problemi için: El Halik
 • Romatizma problemi için: El Muheymin
 • Göz Siniri problemi için: Ez Zahir
 • Tansiyon problemi için: El Hafid
 • Sağlıklı bir yaşam için: El- Vasi

ŞİFA DUASI Türkçe Okunuşu

Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae ille şifauke şifaen la yugadiru sekame. Anlamı Bu hastalığı masraf ey insanların Rabbi! Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.»” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19) Yine Hz. Aişe’den -radıyallahu anh- rivayete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz kendine bir hastanın şifâ bulması için duâ talebedildiği vakit: Türkçe Okunuşu Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina. Anlamı Allah’ın adıyla duâya başlarım.

HASTALARA HANGİ ŞİFA DUASI OKUNUR?

ŞİFA DUASI Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae ille şifauke şifaen la yugadiru sekame.
ŞİFA DUASI ANLAMI Bu hastalığı masraf ey insanların Rabbi! Aişe’den -radıyallahu anh- rivayete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-

Efendimiz kendine bir hastanın şifâ bulması için duâ talebedildiği vakit: Türkçe Okunuşu: Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.
Anlamı : Sağ elini bedeninde rahatsız olduğun mahalle koyup yedi kere mesh eyle ve her meshte: «Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım!» de.

Hz Eyüp (a.s) ‘ın Şifa Duası

Eyüp (a.s.) ‘ın ettiği bir deva duası bu yolla: Okunuşu : “Rabbi İnnî messeniyedurru ve Ente Erhamurrâhimîn.” Türkçe Anlamı : “Bana zarar dokundu, Ey Rabbim sen en merhametli ve en şefkatlisin.” Şifa Duası Okunuşu: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae ille şifauke şifaen la yugadiru sekame.
Türkçe Meali: Bu hastalığı masraf ey insanların Rabbi! Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın” Kaynak : (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19) Sağlık ve Şifa Duası Okunuşu: Allahümme inni es’elükes-sebate fil-emri ve es’elü azimete’r-ruşdi.

ŞİFA DUASI NASIL OKUNUR?

Kuran-ı Kerim’de deva ayetleri de bulunurken son resul olan Hazreti Muhammed (s.a.v.)’in de kumuş olduğu deva duaları yer alır. Şifa duası ile Allah’tan deva istenir ve şayet Allah isterse hasta şahıs deva bulur.

ÖLÜM DÖŞEĞİNDEKİ İNSANLARA OKUNACAK ŞİFA DUASI

Ölüm döşeğinde yatıp ağır hastalığa yakalanan bir bireyin Allah’tan umut ederek deva bulması için okuyabileceğiniz birtakım tesirli deva duaları vardır. Şifa duaları ve ayetleri ile Allah’a teslim olmalı hastanın iyileşmesi için dualar edilebilir. Peygamberimiz (SAV)’in hastalıklara karşı duaları! Şifa salavatı nedir, hastaya hangi dua okunmalı?

”Allah, şifasını vermediği hiç bir hastalığı yaratmamıştır. Onu bilen bildi, bilmeyen de bilmedi.” (Buhari, Kader, 4) hadisini, kainattaki bütün varlıklarda görülen hastalıkların gerçekte onu iyileştirmeye yönelik bir tedavisinin olduğunu çok net bir şekilde anlayabiliriz. Burada farkına ulaşmamız gereken asıl sorun şayet Allah (c.c)’un kaderimizde yazdığı hayırlı ve şerli olaylara karşı nasıl bir bakış açısı ile baktığımızdır. Başlangıçta şuurlu olmadığımız fakat ileri aşamalarda anlayış ettiğimiz hayırlı haberler karşısında şükredip ihlaslı kulları arasında olup olmadığımızı yahut sorunlu bir süreç ile karşılaştığımızda (hastalık gibi) hallerde her şeyin O’ndan geldiğini unutarak isyankarlığa düşüp düşmememiz asıl sınavımızdır. Efendimiz (SAV), hasta kimselerin deva bulması için Allah’a dua edermiş ve sıhhat bulması için birtakım dualar okurmuş.

EN ETKİLİ ŞİFA DUALARI! ŞİFA İÇİN KISA DUALAR

“Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.” Anlamı: Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım.

“Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.” Anlamı: Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sıhhat, sıhhat ve nimet istiyorum.

Hz. Aişe (ra) anlatıyor: Peygamber Efendimiz (SAV), her gece yatacağı vakit avuçlarını bir araya getirir, sonra üç kere “Kul huvallahû âhad”i, üç kere “Kul euzü birabbi’l-felak”ı ve üç kere de “Kul euzü birabbi’n-nâs”ı okuyup avuçlarına üflerdi. Sonra dahi ellerini bedeninin uzanabildiği yerlerine sürerdi. Bunu yapar iken de ellerini evvela başına sonra yüzüne ve sonrasında dahi bedeninin ön kısmına sürerdi. Bunu üç kere yineleme ederdi. Hastalandığı vakit dahi tıpkı şeyi benim kendine yapmamı söylerdi. (Buhari)

Kanser hastaları için en verimli dualar olsa dahi bunu tesbih gibi çekebileceği ”Ya Şafi,Ya Latif, Ya Ganiy, Ya Rahim.” esma zikirleri vardır. Kanser hastaları için okunabilecek dualar arasında Mümin suresinin de mühim olduğu bilinmektedir. Kanser hastası kimseler kendileri okuyabilecek halde şayet her gün bu sureyi okuyabilir. Şifa ayeti olarak bilindik Tevbe Suresindeki 14. ayet “Ve yeşfî sudûra kavmi’m-mü’minîne ve yüzhib ğayza kulûbihim.” okunabilir.

HANGİ ESMA HANGİ HASTALIK İÇİN OKUNUR? ORGANLARA GÖRE ESMA…

Kulak problemi için: Es Semi Omurga problemi için: El Cabbar Saç problemi için: El Bedi Adale problemi için: El Kavi Kalp kasları problemi için: Er Rezzak Atardamar problemi için: El Cabbar Kanser problemi için: Celle Celaluhu Burun problemi için: Latif- Ğani- Rahim Bacak problemi için: Er Rafi Göz ve damar problemi için: El Muteali Kolon problemi için: Er Rauf Karaciğer problemi için: En Nafi‘ Prostat problemi için: ErReşid Yağ keseleri problemi için: En Nafi‘ İdrar kesesi problemi için: El Hadi Akciğer problemi için: Er Razık Kemik problemi için: En Nafi Diz problemi için: Er Rauf Saç Kepeği problemi için: Celle Celaluhu Kalp problemi için: En Nur Kalp Damarı problemi için: El Vahhab Sinir problemi için: El Muğni Migren problemi için: El Ğani Guatr problemi için: El Cabbar Göz problemi için: En Nur-Basir-Vahhab Mide problemi için: Er Rezzak Böbrek problemi için: El Hayy Bağırsak problemi için: EsSabur Pankreas-Şeker problemi için: El Bari Rahim problemi için: El Halik Romatizma problemi için: El Muheymin Göz Siniri problemi için: Ez Zahir Tansiyon problemi için: El Hafid Sağlıklı bir yaşam için: El- Vasi

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili YazılarGiriş Yap